x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Historian maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Maisteriopintojen jälkeen opiskelija ymmärtää historiallisen tulkinnan ja päättelyn ominaispiirteet sekä historiallisen tiedon merkityksen. Hän tuntee historiantutkimuksen tietoteoreettisen perustan ja osaa eritellä erilaisia käsityksiä historiallisen tiedon merkityksestä. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida historiallisen tiedon merkitysten muutoksia. Opiskelija kykenee suorittamaan vaativia tutkimustehtäviä.

Sisältö

Historian maisteriopinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

1. Historian syventävät opinnot (80op). Opintojen aikana kehitetään ja syvennetään historiallista ajattelua perehtymällä historiateoriaan ja historiankirjoituksen historiaan sekä tekemällä tutkielma. Tutkielman aihepiirin tuntemusta syvennetään erikoistumisopinnoissa.

2. Valinnaiset opinnot (40 op). Opinnot koostuvat opiskelijan vapaasti valitsemista opinnoista. Opettajaksi opiskelevat suorittavat opettajan pedagogiset opinnot (35 op).


avaa kaikki

Historian maisteriopinnot

Historian syventävät opinnot 60–80 op
HISS2 Seminaari, 10 op (1.slk)
HISS3 Erikoistumisopinnot, 20 op
HISS4 Pro gradu -tutkielma, 20–40 op (1.klk)
Maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Valinnaisia opintoja on mahdollista valita sekä oman että muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö