x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan maisterin tutkinnon nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnoissa

•opiskelijalla on vahva teoreettinen pohja nuorisotutkimuksen ymmärtämiseksi ja nuorisotyön tieteelliseksi kehittämiseksi.
•opiskelija kykenee toimimaan nuoruuden ja nuorisotyön asiantuntijana erilaisissa organisaatioissa ja monialaisessa yhteistyössä.
•opiskelijalla on jatko-opintokelpoisuus.

Maisteriopinnot antavat mahdollisuuden perehtyä nuorisotutkimukseen ja nuorisotyöhön syvällisesti monitieteisessä ryhmässä opiskellen. Koulutuksesta valmistuu nuorisotutkimuksen, nuorisotyön ja nuoruuden asiantuntijoita ja uudenlaisia monialaisen yhteistyön osaajia nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen alalle. Opiskelijat pääsevät myös osaksi nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen asiantuntijoiden ja tutkijoiden valtakunnallista ja kansainvälistä verkostoa. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna yliopistolla, verkko-opinnoissa, työ- tai harjoittelupaikoilla ja itsenäisesti työskennellen. Koulutus antaa jatko-opintokelpoisuuden tohtoriopintoihin.


avaa kaikki

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot

Moduuli 2: Nuorisotyön kehittäminen ja johtaminen 30 op
Suoritettava 30 opintopistettä. Opintojaksot NUTTU21A Kehittämisprojektin orientoivat opinnot 5 op ja NUTTU21B Kehittämisprojekti 5 op ovat vaihtoehtoiset opintojakso NUTTU21C Harjoittelu 10 op kanssa.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö