x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Logopedia, FM

Sisältö

Logopedian pääaineopiskelijan filosofian maisterin tutkinto(2 vuotta / 120 op / 1600 h vuosi) sisältää logopedian syventävät opinnot (105 op), joihin sisältyy pro gradu -tutkielma (40 op), ja valinnaisia opintoja (15 op).

Edellytykset

Aiemmin suoritetut perusopinnot ja aineopinnot.


avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö