x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Logopedia, HuK

Osaamistavoitteet

Logopedian pääaineopiskelijan kandidaatin tutkinto (3 vuotta / 180 op / 1600 h vuosi) sisältää.

Sisältö

Logopedian perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (73 op) sekä muita pakollisia opintoja (57 op) ja valinnaisia opintoja (10 op). Muita pakollisia opintoja ovat psykologian perusopinnot (25 op), kielitieteen ja puheopin opinnot (15 op) sekä lääketieteen opinnot (17 op). Logopedian tutkintovaatimuksiin kuuluvat myös yksikön pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (15 op).

Edellytykset

Pääaineen opinto-oikeuden voi saada vain tulemalla hyväksytyksi logopedian valintakokeessa. Logopedian sivuaineopinto-oikeus on toistaiseksi rajoitettu ja sitä pitää erikseen hakea. Perusopinto-oikeus (25 op) myönnetään vuosittain enintään 10 opiskelijalle; viisi paikkaa on varattu puheopin pääaineopiskelijoille. Logopedian sivuaineoikeutta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella keväisin toukokuun loppuun mennessä. Hakemuksessa tulee perustella logopedian opintojen merkitys pääaineen tutkintokokonaisuudessa, ja siihen tulee liittää opintorekisteriote. Kilpailutilanteessa ratkaisee pääaineessa suoritettujen opintopisteiden määrä. Hakemus osoitetaan logopedian professorille.


avaa kaikki

Logopedia, HuK

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö