x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, pääaineena sosiaalityö

Sisältö

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto
Pääaineen syventävät opinnot 120 op
johon sisältyy pro gradu -tutkielma 40 op
ja sitä tukevat opinnot 20 op
Yhteensä 120 op


avaa kaikki

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, pääaineena sosiaalityö

Syventävät opinnot 120 op
STYÖS4 Sosiaalityön vaativat asiantuntijataidot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
STYÖS4A Moniammatillisuus, 5 op
STYÖS5 Pro gradu -tutkielma ja sitä tukevat opinnot 75 op
Suoritettava 75 opintopistettä
STYÖS5A Tutkielmaseminaari, 15 op
STYÖS5C Pro gradu -tutkielma, 40 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö