x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena sosiaalityö

Sisältö

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto
Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
Yhteiset opinnot 23 op
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Pääaine, perusopinnot, aineopinnot 85 op
johon sisältyy tutkielma ja sitä tukevat opinnot 10 op
Sivuaineet ja muut opinnot 55 op
josta yhtä oppiainetta vähintään 35 op
Yhteensä 180 op


avaa kaikki

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena sosiaalityö

Perusopinnot 25 op
STYÖP1 Sosiaalityön perusteet 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
STYÖP3 Sosiaalityön eettiset ja globaalit ulottuvuudet 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
STYÖP4 Marginaalisuus ja yhteisölliset voimavarat 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
STYÖP4A Marginaalisuus, 2 op
Sivuaineet ja muut opinnot 55 op
Yhtä sivuainetta suoritetaan vähintään 35 opintopisteen laajuisesti.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö