x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena sosiaalipolitiikka

Sisältö

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto
Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
Tiedekunnan yhteiset opinnot 23 op
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Pääaineopinnot 70 op
- perusopinnot 25 op
- aineopinnot 45 op
Sivuaineet ja muut opinnot 70 op
- joista yhtä oppiainetta vähintään 35 op
Yhteensä 180 op


avaa kaikki

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena sosiaalipolitiikka

Perusopinnot 25 op
SPOLP1 Sosiaalipolitiikan ja sosiaalitieteiden perusteet 6 op
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalitieteiden perusteet (SPOLP1) on pakollinen sekä pää- että sivuaineopiskelijoille.
Sosiaalitieteiden perusteet 4 op
Pääaineopiskelijat suorittavat kaksi sosiaalipolitiikan lähitieteiden (sosiaalityön, sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian tai naistutkimuksen) peruskurssia TAI yhden peruskurssin ja tenttivät yhden kirjan opintojaksosta SPOLP1B TAI tenttivät kolme kirjaa ko. jaksosta. Sivuaineopiskelijat suorittavat kohdan SPOLP1B kokonaan kirjallisuudella tenttien sen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä.
Aineopinnot 45 op
SPOLA2 Sosiaalipolitiikan arvioiminen 6 op
Sosiaalipolitiikan pääaineopiskelijat suorittavat kohdan osallistumalla luento-opetukseen, ohjattuun seminaarityöskentelyyn ja tekemällä itsenäistä projekti- ja ryhmätyöskentelyä. Sivuaineopiskelijat suorittavat kohdan kirjallisuudella yleisenä kirjallisena tenttinä.
SPOLA6 Kandidaatin tutkielma, 10 op
Sivuaineet ja muut opinnot 70 op
Yhtä sivuainetta suoritetaan vähintään 35 opintopisteen laajuisesti.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö