x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena sosiologia

Sisältö

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto
Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
Tiedekunnan yhteiset opinnot 23 op
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Pääaine, perus- ja aineopinnot 70 op
johon sisältyy tutkielma ja sitä tukevat opinnot 10 op
Sivuaineet ja muut opinnot 70 op
josta yhtä oppiainetta vähintään 35 op
Yhteensä 180 op


avaa kaikki

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena sosiologia

Perusopinnot 25 op
Peruskurssit 6 op
Sosiologian opiskelijat suorittavat kolme sosiaalitieteiden peruskurssia. Sosiologian peruskurssi (SOSLP1) on pakollinen, kaksi muuta peruskurssia valitaan sosiaalipsykologian (SPSYP1), sosiaaliantropologian (SOSAP1), sosiaalipolitiikan (SPOLP1A) ja naistutkimuksen (NAISP1) peruskursseista. Suositeltu ajankohta: 1. vuoden syksy.
Aineopinnot 45 op
SOSLA2 Sosiologian sisältö 18 op
Suoritetaan kolme kohdista SOSLA2.1 - SOSLA2.5. Yhden näistä kohdista suositellaan pääaineopiskelijoille olevan teemaseminaari. Yhden näistä kohdista voi korvata teemaseminaarilla sosiaaliantropologian aineopinnoista kohdista SOSAA2.1 - SOSAA2.3 tai sosiaalipsykologian aineopinnoista SPSYA2.1 - SPSYA2.5 tai sosiaalipolitiikan aineopinnoista SPOLA3A1-SPOLA3A4 tai naistutkimuksen aineopinnoista NAISA2A - NAISA2F. Opetus voi olla myös englanninkielistä. Esseevaihtoehdosta ja lukupiiristä on sovittava etukäteen opettajan kanssa.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö