x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena sosiaalipsykologia

Sisältö

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto
Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
Yhteiset opinnot 23 op
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Pääaine, perus- ja aineopinnot 70 op
johon sisältyy tutkielma ja sitä tukevat opinnot 10 op
Sivuaineet ja muut opinnot 70 op
josta yhtä oppiainetta vähintään 35 op
Yhteensä 180 op


avaa kaikki

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena sosiaalipsykologia

Perusopinnot 25 op
Peruskurssit 6 op
Sosiaalipsykologian opiskelijat suorittavat kolme sosiaalitieteiden peruskurssia. Sosiaalipsykologian peruskurssi (SPSYP1) on pakollinen, kaksi muuta peruskurssia valitaan sosiologian (SOSLP1), sosiaaliantropologian (SOSAP1), sosiaalipolitiikan (SPOLP1A) ja naistutkimuksen (NAISP1) peruskursseista.
Aineopinnot 45 op
SPSYA2 Sosiaalipsykologian sisältöalueet 12 op
Pääaineopiskelijoille kaksi teemaseminaaria, jotka valitaan kohdista SPSYA2.1 - SPSYA2.5. Toisen kursseista voi korvata sosiologian tutkintovaatimusten kohdilla SOSLA2.1 - SOSLA2.5, tai sosiaaliantropologian kohdilla SOSAA2.1 - SOSAA2.3 tai sosiaalipolitiikan kohdilla SPOLA3A1-SPOLA3A4 tai naistutkimuksen aineopintokohdilla NAISA2A - NAISA2F. Opetus voi olla myös englanninkielistä. Sivuaineopiskelijat: laitoksen yleisinä tenttipäivinä valitaan tentittäväksi kirjatenttejä kohdista SPSYA2.1 - SPSYA2.5. Esseevaihtoehdosta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.
SPSYA4 Kandidaatin tutkielma, 10 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö