x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena sosiaaliantropologia

Sisältö

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto
Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
Yhteiset opinnot 23 op
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Pääaine, perus- ja aineopinnot 70 op
johon sisältyy tutkielma ja sitä tukevat opinnot 10 op
Sivuaineet ja muut opinnot 70 op
josta yhtä oppiainetta vähintään 35 op
Yhteensä 180 op


avaa kaikki

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena sosiaaliantropologia

Perusopinnot 25 op
Peruskurssit 6 op
Sosiaaliantropologian opiskelijat suorittavat kolme sosiaalitieteiden peruskurssia. Sosiaaliantropologian (SOSAP1) ja sosiologian (SOSLP1) peruskurssit ovat pakollisia. Yksi muu peruskurssi valitaan sosiaalipsykologian (SPSYP1), sosiaalipolitiikan (SPOLP1A) ja naistutkimuksen (NAISP1) peruskursseista.
Aineopinnot 45 op
SOSAA2 Sosiaaliantropologian sisältö 18 op
Suoritetaan kohdat SOSAA2.1. ja SOSAA2.2 ja SOSAA2.3. Yhden näistä kolmesta kohdasta suositellaan pääaineopiskelijoille olevan teemaseminaari. Yhden näistä kohdista voi korvata teemaseminaarilla sosiologian aineopinnoista kohdista SOSLA2.1 - SOSLA2.5 tai sosiaalipsykologian aineopinnoista SPSYA2.1 - SPSYA2.5 tai sosiaalipolitiikan aineopinnoista SPOLA3A1-SPOLA3A4 tai naistutkimuksen aineopinnoista NAISA2A - NAISA2F. Opetus voi olla myös englanninkielistä. Esseevaihtoehdosta ja lukupiiristä on sovittava etukäteen opettajan kanssa.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö