x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, naistutkimuksen maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

Maisteriohjelman suorittanut opiskelija osaa soveltaa naistutkimusta tutkimuksessa ja työelämässä. Opiskelija syventää tietojaan feministisestä teoriasta ja tutkimusmenetelmistä. Opiskelija osaa hankkia ja analysoida aineistoja, käyttää käsitteitä ja esittää analyysinsa tieteellisesti järjestyneessä muodossa sekä perustella tutkimukselliset valintansa. Opiskelija osaa paikantaa oman tutkimuksensa feministiseen tutkimukseen.

Sisältö

Maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija osaa analysoida, miten sukupuoli sisältyy yhteiskunnallisiin rakenteisiin, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, identiteetteihin, kulttuurisiin käytäntöihin ja tieteellisen tiedon muodostumiseen. Maisteriohjelma tarjoaa mahdollisuuden perehtyä naisten asemaan, sukupuolten tasa-arvoon ja seksuaalisuuteen sekä niiden muutoksiin eri aikoina ja eri elämänalueilla. Olennainen osa opintoja on tieteen ja tutkimuksen sisältöjen kyseenalaistaminen naistutkimuksen ja feministisen kritiikin avulla.

Lisätiedot

Naistutkimuksen maisteriohjelman suorittaminen antaa jatkokoulutuskelpoisuuden.


avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö