x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Psykologian kandidaatin tutkinto

Osaamistavoitteet

Psykologian perus- ja aineopinnot suoritettuaan opskelijalla on perustiedot psykologian eri osa-alueista ja niiden sovelluksista. Lisäksi hänellä on psykologian tutkimusmenetelmien soveltamisen ja ammatillisen keskustelun perusvalmiudet.

Sisältö

Psykologian kandidaatin tutkinto

Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
Tiedekunnan yhteiset opinnot 23 op
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Pääaine, perus- ja aineopinnot, 91 op
joihin sisältyy tutkielma ja sitä tukevat opinnot 10 op
Sivuaineopinnot, 49 op
joista yhtä oppiainetta vähintään 35 op ja tilastotiedettä 9 op
Yhteensä 180 op


avaa kaikki

Psykologian kandidaatin tutkinto

PSYKINT Intensiivijakso, 3 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö