x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Etnomusikologia: FM

Sisältö

Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena etnomusikologia

1. Pääaine: syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu –tutkielma 80 op
2. Sivuaineet ja muut opinnot 40 op

Yhteensä 120 op


avaa kaikki

Etnomusikologia: FM

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö