x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofia: FM

Sisältö

Filosofian maisterin tutkinto, 120 op
Filosofian pääaineopinnot, 85 op
Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot, 35 op
Yhteensä, 120 op

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaminen pääaineena filosofia edellyttää soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittamista ja vähintään hyvin tiedoin suoritettuja filosofian perus- ja aineopintokokonaisuuksia (yhteensä vähintään 65 op tai 35 ov).


avaa kaikki

Filosofia: FM

Syventävät opinnot 85 op
PHILSY1 ERITYISKYSYMYS 32 op
Suoritettava 32 opintopistettä
PHILSY3 SEMINAARI, 13 op
PHILSY4 TUTKIELMA, 20–40 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö