x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofia: HuK

Sisältö

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op, jonka tulee sisältää
1. filosofian pääaineopintoja vähintään 75 op,
2. kieliopintoja vähintään 15 op (ks. yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yleiset ohjeet humanististen aineiden pakollisista kielioppinnoista) ja
3. sivuaineopintoja vähintään yhdessä aineessa vähintään perusopintokokonaisuuden verran, 25 op.

Sivuaineopintoja kuitenkin suositellaan suoritettavan vähintään aineopintokokonaisuuden verran jossain aineessa.

Filosofian 75 opintopisteen opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:
1. Filosofian perusopinnot, 25 op
2. Filosofian aineopinnot, 40 op
3. Filosofian kandidaattiopinnot: (proseminaari II ja kandidaatintutkielma), 10 op.


avaa kaikki

Filosofia: HuK

Aineopinnot 40 op
PHILAI2 1900-LUVUN FILOSOFIA, 4 op
PHILAI3 LOGIIKKA, 5 op
PHILAI4 TIETEENFILOSOFIA, 4 op
Valinnaiset aineopinnot 12 op
Suoritettava 3 allaolevaa
PHILAIK5 ETIIKKA, 4 op
PHILAIK6 YHTEISKUNTAFILOSOFIA, 4 op
PHILAIT5 TIETOTEORIA, 4 op
PHILAIT7 METAFYSIIKKA, 4 op
PHILAIT9 KIELIFILOSOFIA, 4 op
PHILPRO1 PROSEMINAARI I, 7 op
Kandidaattiopinnot 10 op
PHILPRO2 PROSEMINAARI II, 4 op
PHILKAND KANDIDAATINTUTKIELMA, 6 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö