x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Historia: HuK

Sisältö

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena historia

1. Pääaine; perusopinnot ja aineopinnot 80 op
2. Kieli- ja viestintäopinnot 16 op
3. Sivuaineet ja muut opinnot 84 op
- joista vähintään yhdestä aineesta perusopinnot 25 op
- HOPS ja opintojen suunnittelu 2 op
- Muuten sisältö vapaavalintainen

Yhteensä 180 op


avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö