x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Puheoppi/ puheviestintä, FM

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventyä puheviestinnän tutkimustraditioihin ja syventää alan teoreettistä ja ammatillista osaamista sekä antaa valmiudet pro gradu -tutkielman tekemiseen.


avaa kaikki

Puheoppi/ puheviestintä, FM

Syventävät opinnot 80 op
PUVISP4 Harjoittelu, 6–12 op
PUVISP5 Tutkimuspraktikum, 5–11 op
PUVISP7 Seminaari, 6 op
PUVISP8 Tutkielma, 40 op
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö