Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Puheoppi/ puheviestintä, HuK

Osaamistavoitteet

Puhe on olennainen osa yksilön itseilmaisua, sosiaalisten suhteiden ja ryhmätoiminnan perustekijä sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline. Puheviestinnän opinnoissa
1) perehdytään puhujan, kuulijan ja puhetilanteen väliseen suhteeseen sekä puhekäyttäytymiseen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa,
2) kehitetään kykyä arvioida ja analysoida puheviestintätaitoja ja erilaisia vuorovaikutustilanteita,
3) hankitaan valmiuksia puheviestinnän tieteelliseen tutkimukseen, opettamiseen sekä tietojen soveltamiseen eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla.

Puheviestinnän opiskelijat voivat valmistuttuaan sijoittua hyvin monenlaisiin tehtäviin, joista tavallisimpia ovat opetus- ja konsultointitehtävät. Oppiaineesta valmistuneet voivat toimia myös vuorovaikutuksen ja viestinnän asiantuntijoina erilaissa suunnittelu- ja henkilöstön kehittämistehtävissä, IT-alalla, tiedotus- tai tutkimustyössä sekä viestinnän alan johtotehtävissä.

Sisältö

Puheviestinnän opinnoissa teoreettisen opiskelun lisäksi tutustutaan alan ilmiöihin myös omakohtaisen harjoittelun avulla. Puheviestinnän opinnoissa perehdytään viestintään ihmissuhteissa, julkiseen puhumiseen, ryhmässä tapahtuvaan viestintään, retoriikkaan, ammatilliseen puheviestintään, puheviestinnän teoriaan ja tutkimukseen sekä puheviestinnän opettamiseen.
Puheviestinnän opinnot jakautuvat kolmeen opintokokonaisuuteen: perusopintoihin 25 op, aineopintoihin 45 op ja syventäviin opintoihin 40 op, jonka lisäksi pääaineopiskelijat tekevät 40 op laajuisen pro gradu -tutkielman.


avaa kaikki
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö