x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, pääaineena tiedotusoppi

Sisältö

Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Se antaa kelpoisuuden vaativiin ammatillisiin tehtäviin ja jatko-opintoihin. Kaikilla pääaineopiskelijoilla on oikeus jatkaa opintojaan maisterin tutkinnossa. Tutkinnon suorittamiseksi ei tiedotusopissa edellytetä erillisiä sivuaineopintoja.

Tiedotusopissa maisteriopinnoissa on neljä eri vaihtoehtoa. Journalistiikan maisteriopinnot I on tarkoitettu tiedotusopin laitoksella kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Journalistiikan maisteriopinnot II on tarkoitettu erillisvalinnassa journalistiikan maisteriopintoihin hyväksytyille. Näiden lisäksi on visuaalisen journalismin ja mediakulttuurin & viestinnän maisteriopinnot.

Kaikissa maisteriopinnoissa (120 op.) suoritetaan niiden omien opintojen lisäksi seuraavat linjoille yhteiset opinnot: TIEDS1, TIEDS4, TIEDS5 ja TIEDS6A ja TIEDS6B.


avaa kaikki

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, pääaineena tiedotusoppi

Visuaalisen journalismin maisteriopinnot 120 op
TIEDKS2B Studio- ja tuotekuvaus, 3 op
TIEDKS2C Verkkovideot, 7 op
TIEDKS3A Kuvareportaasi, 5 op
TIEDKS3B Ulkoasusuunnittelu, 4 op
TIEDKS3C Verkkojulkaiseminen, 6 op
TIEDS4 Tutkimuksen tekeminen, 10 op
TIEDS5 Seminaari, 10 op
TIEDS6B Pro gradu -tutkielma, 40 op
Journalistiikan maisteriopinnot II 120 op
Ammatilliset opinnot 28 op
TIEDAJ4B Radiotyö I, 3 op
TIEDAJ4C Televisiotyö I, 3 op
TIEDAJ6A Harjoittelu, 6 op
Kieliopinnot 7 op
TIEDMS2B Kielenhuolto, 5 op
TIEDMS3B Tekstinhuolto, 2 op
Tutkimusopinnot 70 op
TIEDS4 Tutkimuksen tekeminen, 10 op
TIEDS5 Seminaari, 10 op
TIEDS6B Pro gradu -tutkielma, 40 op
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö