x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Filosofian maisterin tutkinto, biokemia

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon yleisenä tavoitteena on syventää biokemian ja bioteknologian ymmärtämistä, syventää sivuaineiden ja tieteellisten menetelmien osaamista, lisätä valmiutta tieteellisen tiedon soveltamiseen biotieteiden alalla, kehittää tieteellisen viestinnän taitoja sekä antaa edellytykset tieteelliseen jatko- tai tutkijakoulutukseen.

Sisältö

Filosofian maisterin (FM) tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto,
joka suoritetaan luonnontieteen kandidaatin tutkinnon jälkeen. Päätoimisesti opiskellen FM-tutkinto on mahdollista suorittaa noin kahdessa vuodessa. Tutkinto rakentuu linjakohtaisista syventävistä opinnoista, pakollisista sivuaineopinnoista tai soveltavista opinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Opiskelija valitsee syventymiskohteekseen yhden neljästä linjasta:
1. Molekyylibiologian linja
2. Bioinformatiikan linja
3. Solu- ja kudosteknologian linja
4. Bioteknologian liiketoiminnan linja

Linjakohtainen sisältö:
1. Molekyylibiologia 87-88 op, valinnaiset opinnot 32-33 op
2. Bioinformatiikan linja 76 op, valinnaiset opinnot 44 op
3. Solu- ja kudosteknologian linja 72 op, biomateriaalitekniikan sivuaineopintokokonaisuus 28 op, valinnaiset opinnot 20 op
4. Bioteknologian liiketoiminta 80 op, liiketoiminnan sivuainekokonaisuus 25 op, valinnaiset opinnot 15 op

Opinnot yhteensä 120 op

Edellytykset

Luonnontieteen kandidaatin tutkinto (LuK) tai muu soveltuva kotimainen tai ulkomainen biotieteiden tai tekniikan tutkinto (BSc).

Lisätiedot

Hieman muutettu


avaa kaikki

Filosofian maisterin tutkinto, biokemia

Molekyylibiologian linja
Molekyylibiologia 87–88 op
BIKE4300 Genes and Genomes, 10 ECTS
BIKE4540 Medical Genetics, 3 ECTS
BIOI4660 Advanced statistics, 4 op
BIKE4032 Tutkimusprojekti, 8 op
BIKE4030 Tutkielmaseminaari, 2 op
BIKE4031 Pro gradu-tutkielma, 40 op
BIKE4033 Kypsyysnäyte,
Bioinformatiikan linja
Bioinformatiikka 76 op
BIOI4200 Expression Data Analysis, 4 ECTS
BIOI4220 Systems Biology I, 4 ECTS
BIOI4230 Phylogenetics, 4 ECTS
BIOI4240 Structural Bioinformatics, 4 ECTS
BIOI4350 Protein Modelling, 6 ECTS
BIOI4660 Advanced statistics, 4 op
BIKE4030 Tutkielmaseminaari, 2 op
BIKE4031 Pro gradu-tutkielma, 40 op
BIKE4033 Kypsyysnäyte,
Valinnaiset opinnot 15–44 op
BIKE1080 Koe-eläinkurssi, 5 op
BIKE4510 Nanobiotechnologies, 4 op
BIKE4410 Cancer biology, 4 ECTS
BIKE4330 Molecular Virology, 7 ECTS
BIKE4500 Immunologia, 4 op
BIKE4340 Kehitysbiologia, 7 op
BIKE4540 Medical Genetics, 3 ECTS
BIKE4140 Lääkeainemallitus, 2 op
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö