x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto, biokemia

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija
-hallitsee bioteknologiaan liittyvien keskeisten osa-alueiden perusteet
-kykenee itsenäiseen ja turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn
-hallitsee tavallisimmat bioteknologian tutkimusmenetelmät
-osaa etsiä alan tietoa, tulkita ja soveltaa sitä kriittisesti
-osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja maisteritutkinnon syventävissä opinnoissa koti- tai ulkomaisissa yliopistoissa

Sisältö

Yhteiset opinnot 20 op
Perusopinnot 25 op
Aineopinnot 75 op
Kemian sivuaineopinnot 25 op
Valinnaiset opinnot 35 op
Yhteensä 180 op

Lisätiedot

Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa.


avaa kaikki

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto, biokemia

Perusopinnot 25 op
BIKE1010 Solun biologia, 7 op
BIKE1021 Laboroinnin perusteet, 2 op
BIKE1030 Histoteknologian työt, 2 op
BIKE1040 Bioetiikka, 3 op
BIKE1051 Soluviljelyn luennot, 2 op
BIKE1052 Soluviljelyn työt, 1 op
BIKE1060 Genetiikan perusteet, 2 op
Aineopinnot 75 op
BIKE2020 Biomolekyylit, 6 op
BIKE2025 Aineenvaihdunta, 8 op
BIKE2030 Biokemian työkurssi I, 5 op
BIKE2040 Molekyylibiologia, 5 op
BIKE2050 Solubiologia, 8 op
BIKE2070 Rakennebiologia, 5 op
BIKE2080 Bioinformatics, 3 ECTS
BIKE2111 Kypsyysnäyte,
Valinnaiset opinnot 35 op
BIKE1085 Projektiharjoittelu, 5–8 op
BIKE2055 Solubiologian työt, 3 op
BIKE1080 Koe-eläinkurssi, 5 op
BIKE1095 IBT:n seminaarisarja, 2 op
BIKE1071 Tutorointiraportti, 2 op
BIKE1072 Kv-tutorointiraportti, 2 op
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö