x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, pääaineena tiedotusoppi

Sisältö

Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Se antaa kelpoisuuden vaativiin ammatillisiin tehtäviin ja jatko-opintoihin. Kaikilla pääaineopiskelijoilla on oikeus jatkaa opintojaan maisterin tutkinnossa. Tutkinnon suorittamiseksi ei tiedotusopissa edellytetä erillisiä sivuaineopintoja.

Tiedotusopissa maisteriopinnot koostuvat tieteellisestä ja ammatillisesta syventymisestä sekä tutkielmaopinnoista.

Tiedotusopissa maisteriopinnot suuntautuvat kandidaatin tutkinnon tapaan kahteen päälinjaan. Journalistiikan linjan suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet työskennellä toimittajana sekä erilaisissa journalismin kehitys-, arviointi- ja tutkimustehtävissä. Yleisen linjan suorittaneella on valmius työskennellä viestinnän alan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävissä asiantuntijatehtävissä joukkoviestinnän muilla erityisaloilla.

Journalistiikan linjan rinnalla on visuaalisen journalismin maisteriohjelma, johon on erillinen valinta. Niillä pääaineopiskelijoilla, jotka ovat aineopinnoissa erikoistuneet joko kuvajournalismiin tai mediakulttuuriin on oikeus jatkaa opintojaan vastaavissa maisteriopinnoissa. Tiedotusopin pääaineopiskelija voi suorittaa maisteriopinnot myös tiedekunnan englanninkielisessä maisteriohjelmassa. Erillisvalinnan kautta voi hakeutua yleisen linjan ja journalistiikan linjan maisteriopintoihin.

Maisteriopinnot

Tieteellinen ja ammatillinen syventyminen 40 op

– Tiedotusopillinen tutkimus 10 op

– Journalistisen työn erikoistumisopinnot 18 op tai sen vaihtoehtona

Viestinnän erikoistumisopinnot 18 op

– Projektiopinnot 12 op

Tutkielmaopinnot 80 op

– Tutkimuksen metodologia 8 op

– Seminaari 12 op

– Pro gradu -tutkielma ja sitä tukevat opinnot 60 op

­­­­­­____________

Yhteensä 120 op


avaa kaikki

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, pääaineena tiedotusoppi

Tiedotusopin laitos