x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma, B-työkieli englanti: FM

avaa kaikki

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma, B-työkieli englanti: FM

Syventävät opinnot 80 op
Erikoisalat
Suomi A-työkielenä 10 op
TRSUPM2 Puhetilanteet, 3 op
TRSUPM3 Asiatekstit, 2 op
TRSUPM4 Luova kirjoittaminen, 2 op
TRSUPM5 Yritysviestintä, 2 op
TRSUPM6B Verkkokirjoittaminen, 2 op
TRSUPM8B Käännössuomen tutkimus, 2–4 op
TRSUPM9B Tekstintutkimus, 2–4 op
TRSUPM8 Muita opintoja, 1–8 op
TRSUPM9 Työharjoittelu, 1–4 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö