x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena tiedotusoppi

Sisältö

Tiedotusoppi pääaineena suoritettu yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Se antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja maisterin tutkinnossa. Samalla tutkinto antaa valmiudet erilaisiin journalismin ja viestinnän alan asiantuntijatehtäviin. Journalistiikan linjalla tutkinnon suorittaneet saavat tiedot ja taidot työskennellä toimittajan tehtävissä eri välineissä. Tämä linja on vahvistettu alan työmarkkinajärjestöjen kanssa peruskoulutukseksi journalistin ammattiin. Kuvajournalismin linjan opinnoissa painottuu lehtivalokuvaajan toimenkuva, mutta linjan suorittaneet saavat valmiuksia toimia myös kuvatoimittajina ja graafisina suunnittelijoina. Yleisen linjan suorittaneilla on valmius alempaa korkeakoulututkintoa edellyttäviin erilaisiin asiantuntijatehtäviin joukkoviestinnän kentällä.

Tutkinto voidaan tiedotusoppi pääaineena suorittaa kolmen vaihtoehdon, eli journalistiikan linjan, kuvajournalismin linjan ja yleisen linjan mukaisesti:

Journalistiikan linja

Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op

Tiedekunnan yhteiset opinnot 23 op

Kieli- ja viestintäopinnot 17 op

Pääaineopinnot yhteensä 85 op

Perusopinnot 25 op

Aineopinnot 60 op

– Journalismin perusteet 19 op

– Journalistinen työ 25 op

– Tiedotustutkimus 16 op

Sivuaineet ja muut opinnot 53 op

joista yhtä oppiainetta vähintään 35 op

_____________________

Yhteensä 180 op


Kuvajournalismin linja

Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op

Tiedekunnan yhteiset opinnot 23 op

Kieli- ja viestintäopinnot 17 op

Pääaineopinnot yhteensä 85 op

Perusopinnot 25 op

Aineopinnot 60 op

– Journalismi 19 op

– Kuvajournalismi 25 op

– Tiedotustutkimus 16 op

Sivuaineet ja muut opinnot 53 op

joista yhtä oppiainetta vähintään 35 op

_____________

Yhteensä 180 op


Yleinen linja

Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op

Tiedekunnan yhteiset opinnot 23 op

Kieli- ja viestintäopinnot 17 op

Pääaineopinnot yhteensä 70 op

Perusopinnot 25 op

Aineopinnot 45 op

– Viestinnän opintokokonaisuus 29 op

– Tiedotustutkimus 16 op

Sivuaineopinnot ja muut opinnot 68 op

joista yhtä oppiainetta vähintään 35 op

_____________

Yhteensä 180 op


avaa kaikki

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena tiedotusoppi

Perusopinnot 25 op
TIEDP2 MEDIA-ANALYYSI, 5 op
TIEDP3 MEDIAHISTORIA, 5 op
TIEDP4 MEDIAINSTITUUTIOT, 5 op
TIEDP4A Mediarakenteet, 3 op
TIEDP4B Mediajärjestelmä, 2 op
Aineopinnot 45–60 op
Journalistiikan linja
Journalismin perusteet 19 op
TIEDAJ1 JOURNALISMIN LAJIT, 6 op
TIEDAJ2 KIELENHUOLTO, 8 op
TIEDAJ2A Oikeinkirjoitusoppi, 4 op
TIEDAJ2B Lauseoppi, 4 op
Journalistinen työ 25 op
TIEDAJ4 TOIMITUSTYÖ, 10 op
TIEDAJ4B Radiotyö I, 3 op
TIEDAJ4C Televisiotyö I, 3 op
TIEDAJ5 TEKSTINHUOLTO, 4 op
TIEDAJ6 JOURNALISMI AMMATTINA, 11 op
TIEDAJ6A Harjoittelu, 6 op
Yleinen linja
Viestinnän opintokokonaisuus 29 op
TIEDAV1 VIESTINNÄN ERITYISALOJA, 8–15 op
TIEDAV1B Visuaalinen journalismi, 2–10 op
TIEDAV1C Mediakulttuuri, 3–12 op
TIEDAV1D Mediakasvatus, 3–12 op
TIEDAV1E Keskinäisviestintä, 3–6 op
TIEDAV1F Organisaatioviestintä, 3–6 op
TIEDAV1G Informaatioyhteiskunta, 3–6 op
TIEDAV2 VIESTINNÄN PROJEKTI, 8–18 op
TIEDAV3 HARJOITUSTYÖ, 3–6 op
Tiedotusopin laitos