Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Puheoppi/ vokologia, HuK

Osaamistavoitteet

Puheopin puhetekniikan ja vokologian linjan opinnoissa
1) perehdytään
- äänen ja puheen tuottamiseen ja vastaanottamiseen, puhesignaalin akustiseen rakenteeseen sekä puhe- ja äänipiirteiden merkitykseen viestinnässä
2) kehitetään
- omaa äänellistä suorituskykyä ja kykyä analysoida muiden puhujien äänellistä suorituskykyä
3) hankitaan valmiuksia
- puhetekniikan ja vokologian tieteelliseen tutkimukseen, opettamiseen, puheen ja äänen harjoittamiseen sekä muuhun oppiaineen tietojen soveltamiseen eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla.

Sisältö

Puhetekniikan ja vokologian opinnoissa teoreettisen opiskelun tutustutaan lisäksi alan ilmiöihin myös omakohtaisen harjoittelun avulla. Osa puheopin perusopinnoista on yhteisiä sekä puheviestinnän että puhetekniikan ja vokologian opiskelijoille, mutta jo perusopintovaiheessa opiskelijoiden tulee valita jompikumpi linja pääaineekseen.

Puhetekniikan ja vokologian opinnot jakautuvat kolmeen opintokokonaisuuteen: perusopintoihin 25 op, aineopintoihin 45 op ja syventäviin opintoihin 40 op, jonka lisäksi pääaineopiskelijat tekevät 40 op laajuisen pro gradu -tutkielman.
Puhetekniikan ja vokologian pääaineopiskelijat voivat valmistuttuaan sijoittua hyvin monenlaisiin tehtäviin kuten opetus-, tutkimus-, asiantuntija-, suunnittelu- ja henkilöstönkehittämistehtävät sekä eri puheammateissa toimiminen.

Edellytykset

Terve ääni ja artikulaatio.


avaa kaikki

Puheoppi/ vokologia, HuK

Kasvatustieteiden yksikkö