x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteen maisterin tutkinto (varhaiskasvatuksen maisterikoulutus)

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat
- syventävät osaamistaan tieteellisen ajattelun, ongelmanratkaisun, tutkimusmenetelmien hallinnan sekä tieteellisen viestinnän alueilla
- syventävät osaamistaan moniammatillisten tiimien johtamiskäytännöistä
- syventävät asiantuntijuuttaan työyhteisön pedagogisena kehittäjänä ja johtajana
- syventävät laaja-alaisesti varhaiskasvatuksen pedagogiikan osaamistaan.

Sisältö

Varhaiskasvatuksen maisterikoulutus on profiloitunut varhaiskasvatuksen johtajuuteen ja pedagogiseen kehittämiseen.
Kasvatustieteen maisterin tutkinnon rakenne

Orientoivat ja viestintäopinnot 5 op
Kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen syventävät opinnot 80 op
Sivuaine 35 op

Kokonaislaajuus 120 op


avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö