x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineenopettajan koulutus, kasvatustieteen maisterin tutkinto

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon voidaan jatkaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon jälkeen tai siihen voidaan hakea erikseen. Kasvatustieteen maisterin tutkintoon suoraan valittavilla opiskelijoilla voi olla opetettavan aineen opinnot myös jossakin muussa aineessa kuin matematiikassa. Tutkinto tuottaa säädösten edellyttämän perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuden. Sivuaineopintojen valinnoilla voidaan laajentaa kelpoisuutta.

Maisterin tutkinnon pääaine on kasvatustiede. Tutkinnon tavoitteena on kehittää ja syventää opiskelijan kasvatustieteellistä asiantuntijuutta. Tutkinnon suorittaneella on riittävän monipuolinen tutkimusmenetelmien tuntemus, valmius itsenäiseen tiedonhankintaan ja tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen ja analysoimiseen.


Tutkinnon rakenne

Opintojen suunnittelu 2 op
Pääaineen syventävät opinnot 80 op
Sivuaineen opinnot 25-35 op
Valinnaiset opinnot 3-13 op
Kokonaislaajuus 120 op

Lisätiedot

Matematiikan aineenopettajan koulutukseen sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot (60 op) muodostuvat seuraavista kursseista:
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Yleispedagogiikka 3 op
Ainedidaktiikka 1 5 op
Ainedidaktiikka 2 5 op
Perusharjoittelu 1 3 op
Perusharjoittelu 2 3 op
Yleisharjoittelu 3 op
Erityiskasvatuksen kysymyksiä 3 op
Aineenopettamisen ja -oppimisen tutkimus 4 op
Syventävä harjoittelu 6 op


avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö