x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Luokanopettajan koulutus, kasvatustieteen kandidaatin tutkinto

Sisältö

Tutkinnon rakenne
Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot 20 op
Pääaineen perus- ja aineopinnot 75 op
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
Sivuaineopinnot 25 op
Kokonaislaajuus 180 op


avaa kaikki

Luokanopettajan koulutus, kasvatustieteen kandidaatin tutkinto

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
Matematiikka 6–7 op
LUOKM2.1 Matematiikan perusteet, 2 op
LUOKM2.2 Geometria, 2 op
LUOKM2.3 Matematiikan ainedidaktiikka, 2–3 op
LUOKM3 Biologia ja maantieto 6 op
LUOKM3.1 Maantieteen perusteet, 2 op
LUOKM3.2 Biologian perusteet, 2 op
LUOKM4 Fysiikka ja kemia, 2 op
LUOKM5 Historia, 2 op
LUOKM6 Uskonto/Elämänkatsomustieto 2 op
Suoritettava yksi allaolevista
LUOKM6.1 Uskonto, 2 op
LUOKM6.2 Elämänkatsomustieto, 2 op
Kuvataide 6 op
LUOKM8.1 Kuvataide I, 3 op
LUOKM8.2 Kuvataide II, 3 op
Musiikki 6 op
LUOKM101 Musisoinnin perusteet, 3 op
LUOKM102 Musiikkikasvatus, 3 op
Aihekokonaisuudet 6–10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
Laitoksen järjestämät sivuaineopinnot
Suoritettava 0–50 opintopistettä
Ympäristötieto 26 op
LUOKE3.2 Ympäristöongelmat, 3 op
LUOKE3.3 Ympäristönsuojelu, 3 op
LUOKE3.6 Harjoittelut 5 op
LUOKE361 Vaikuttamisprojekti, 2 op
Kuvataide 25 op
LUOKE4.1 Kuvallinen ilmaisu, 8 op
LUOKE4.4 Taidekasvatusseminaari, 5 op
Musiikki 25 op
LUOKE7.2 Kansanmusiikki, 3 op
LUOKE7.4 Musiikin historia, 3 op
LUOKE7.6 Vapaa säestys, 3 op
LUOKE7.7 Yhteismusisointi, 4 op
Kasvatustieteiden yksikkö