x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ammattikasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen maisterin tutkinto

Osaamistavoitteet

Ammattikasvatuksen maisteriohjelman tavoitteena on edistää ammattikasvatuksen eri ilmiöiden ymmärrystä ja hallintaa sekä kehittää kykyä tarkastella kriittisesti ammattikasvatuksen ajankohtaisia teemoja, myös kansainvälisesti. Ammattikasvatuksen maisteriohjelman suorittaneella on valmiudet toimia työelämässä ammattikasvatuksen asiantuntijana ja kehittäjänä. Hän hallitsee laaja-alaisesti ja syvällisesti ammattikasvatuksen käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja tutkimuksen perusteena. Hän kykenee ratkaisemaan vaativia ammattikasvatuksen tutkimusongelmia sekä arvioimaan ja hyödyntämään alan uusinta tutkimusta. Lisäksi hänellä on valmiudet ammattikasvatuksen asiantuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Tutkinnon rakenne:

* Viestintäopinnot 4 op
* Pääaineen syventävät opinnot 83 op
* Sivuaineiden opinnot 25 op
* Valinnaiset / muut opinnot 8 op

Maisterin tutkinnon kokonaislaajuus 120 op

Lisätiedot

Ammattikasvatuksen maisteriohjelma on mahdollista suorittaa työn ohessa. Tämä periaate näkyy:

1. Opintojen käytännön suunnittelussa ja toteutuksessa:
Opetus on jaksotettu ja se järjestetään siten, että työssäkäyvien opiskelijoiden on mahdollista osallistua luento-opetukseen ja ohjaukseen (pääsääntöisesti perjantai-iltaisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-15).
2. Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) suunnittelussa:
Jokaiselle rakennetaan yksilöllinen opintosuunnitelma.
3. Opintojen ohjauksessa koko opintojen ajan:
Ohjauksessa otetaan huomioon aikuisopiskelijoiden erilaiset tarpeet ja kokemustausta.

Sivuaineopinnot
Opiskelija valitsee itse sivuaineensa. Muissa yliopistoissa suoritettavista sivuaineista katso JOO-opinto-oikeus.


Kokonaisarvosana
Ammattikasvatuksen syventävät opinnot koostuvat viidestä teemakokonaisuudesta. Opinnoista annettava kokonaisarvosana määräytyy painotetun keskiarvon perusteella.


Tiedottaminen
Opinnoista ja yksikön toiminnasta tiedotetaan kotisivuilla: www.uta.fi/aktkk


avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö