x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus, kasvatustieteen maisterin tutkinto

Sisältö

Maisterin tutkinnon pääaineena voi olla joko aikuiskasvatus tai kasvatustiede.

Maisterin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:
* Aikuiskasvatuksen/kasvatustieteen syventävät opinnot, 85 op
* Sivuaineopinnot, 25 op
* Valinnaiset opinnot, 10 op
Kokonaislaajuus 120 op


avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö