x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op: Kansantaloustiede

Osaamistavoitteet

Antaa perusteelliset tiedot kansantaloustieteen (Economics) teorioista, menetelmistä ja sovellusmahdollisuuksista. Antaa kelpoisuus kansantaloustieteen jatko-opintoihin.

Sisältö

Kansantaloustiede tarkastelee kansalaisten, yritysten, julkisen vallan, kansakuntien yms. toimijoiden taloudellista käyttäytymistä sekä sen varaan rakentuvan markkinatalouden toimintaa.
Maisterintutkinto koostuu pääaineen syventävistä opinnoista (90 op) ja vapaasti valittavista sivuaineopinnoista (30 op). Yhteensä 120 op.

Edellytykset

Kansantaloustieteen opiskelu edellyttää kykyä loogiseen ja abstraktiin ajatteluun, sekä monipuolista kiinnostusta yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Muodollisena edellytyksenä on kansantaloustiede pääaineena suoritettu kandidaatin tutkinto tai tätä vastaavat tiedot.


avaa kaikki

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op: Kansantaloustiede

Syventävät opinnot 90 op
Teoria ja menetelmät 28 op
Suoritettava 28 op, jaksot KTALS110-130 ovat pakollisia.
KTALS120 Mikrotalousteoria II, 8 op
KTALS130 Makrotalousteoria II, 8 op
KTALS140 Ekonometria II, 6 op
KTALS150 Peliteoria, 3–6 op
KTALS160 Dynaaminen optimointi, 3–6 op
KTALS170 Sopimuksen mukaan, 3–6 op
Erikoiskurssit 22 op
Suoritettava 22 op, vapaasti valiten alla olevista opintojaksoista KTALS211-KTALS291
Maisterin tutkinnon opinnäyte 40 op
KTALS301 Tutkimusseminaari, 4 op
KTALS302 Pro gradu -tutkielma, 32 op
KTALS303 Kypsyyskoe, 2 op
KTALS304 Harjoitusaine, 2 op
Johtamiskorkeakoulu