x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op: Kansantaloustiede

Osaamistavoitteet

Antaa perustiedot kansantaloustieteen (Economics) teorioista, menetelmistä ja sovellusmahdollisuuksista.

Sisältö

Kansantaloustiede tarkastelee kansalaisten, yritysten, julkisen vallan, kansakuntien yms. toimijoiden taloudellista käyttäytymistä sekä sen varaan rakentuvan markkinatalouden toimintaa. Kandidaatintutkinto koostuu pääaineen perus- ja aineopinnoista (66 op), pakollisista muiden aineiden opinnoista (30 op), pakollisista kieliopinnoista (21 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (63 op). Yhteensä 180 op.

Edellytykset

Kansantaloustieteen opiskelu edellyttää kykyä loogiseen ja abstraktiin ajatteluun. Erittäin suositeltavaa on, että tutkinto-ohjelman aloittava opiskelija hallitsee hyvin lukion matematiikan tiedot. Mutta yhtä tärkeää on monipuolinen kiinnostus yhteiskunnallisiin ilmiöihin.


avaa kaikki

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op: Kansantaloustiede

Perus- ja aineopinnot 66 op
Erikoiskurssit 15 op
Suoritettava 15 op, vapaasti valiten opintojaksoista KTALA201-209.
KTALA201 Työn taloustiede, 3 op
KTALA202 Toimialan taloustiede, 3 op
KTALA203 Rahatalous, 3–5 op
KTALA204 Rahoitus, 3–5 op
KTALA205 Ympäristötalous, 3–5 op
KTALA206 Kansainvälinen talous, 3–5 op
KTALA207 Kehitystalous, 3–5 op
KTALA208 Julkistalous, 3–5 op
Kandidaatin tutkinnon opinnäyte 15 op
KTALA301 Aineopintoseminaari, 5 op
KTALA302 Kandidaatintutkielma, 8 op
KTALA303 Kypsyyskoe, 2 op
Vapaasti valittavat opinnot 63 op
Suoritettava 63 op
Kauppatieteiden yhteiset opinnot 33 op
Kansantaloustieteen pääaineopiskelija voi halutessaan suorittaa tämän kokonaisuuden 33 op.
Johtamiskorkeakoulu