x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (yritysjuridiikka)

avaa kaikki

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (yritysjuridiikka)

LASKS095 Konsernitilinpäätös, 8 op
LASKS140 Tilinpäätösanalyysi, 8 op
FILAS3 Tarkastusteoriat, 6 op
FILAS5 Arvioinnin tutkimus, 4 op
YJURS021 Työoikeus, 10 op
YJURS022 Yhtiöoikeus, 10 op
YJURS023 Sopimusoikeus, 10 op
YJURS030 Tutkimusseminaari, 6 op
YJURS035 Pro gradu -tutkielma, 34 op
Johtamiskorkeakoulu