x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden maisterin tutkinto pääaineena yritysjuridiikka

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tarkoituksena on valmistaa juridisesti suuntautuneita kauppatieteiden maistereita. Pääaineopiskelijoille annetaan hyvät ja laaja-alaiset valmiudet selvitä juridisesta päätöksenteosta. Heille annetaan yritysjuridiikassa sellainen tietämys, joka on tarpeen oikeudellisten asioiden ymmärtämiseksi liike-elämässä.

Sisältö

Maisterin tutkintoon kuuluu myös kieliopintoja, joiden tarkoituksena on antaa pääaineopiskelijalle riittävät valmiudet opiskella vieraskielisiä juridiikan teoksia. Maisteritasolla suoritetaan yritysjuridiikan syventävät opinnot. Syventävissä opinnoissa perehdytään oikeudellisen ajattelun teoreettiseen perustaan sekä erityisaloihin, joista perustiedot annetaan perus- tai aineopintovaiheen vastaavalla jaksolla. Opiskelija voi erikoistua seuraaviin osa-alueisiin: työoikeus, yhtiöoikeus, sopimusoikeus, kilpailuoikeus ja oikeustaloustiede. Lisäksi syventävien opintojen aikana osallistutaan tutkielmaseminaariin ja laaditaan pro gradu -tutkielma.


avaa kaikki

Kauppatieteiden maisterin tutkinto pääaineena yritysjuridiikka

Yritysjuridiikan syventävät opinnot 66 op
Yritysjuridiikan erityiskysymykset 20 op
Suoritettava 2 jaksoa seuraavista
YJURS021 Työoikeus, 10 op
YJURS022 Yhtiöoikeus, 10 op
YJURS023 Sopimusoikeus, 10 op
YJURS025 Kilpailuoikeus, 10 op
YJURS030 Tutkimusseminaari, 6 op
YJURS035 Pro gradu -tutkielma, 34 op
Vapaasti valittavat opinnot 48 op
Vähintään yksi 25 opintopisteen laajuinen sivuaine seuraavista oppiaineista:kansantaloustiede, laskentatoimi, markkinointi, vakuutustiede, vero-oikeus, yrityksen hallinto.
Johtamiskorkeakoulu