x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden maisterin tutkinto pääaineena vakuutustiede

Osaamistavoitteet

Tampereen yliopisto tarjoaa ainoana yliopistona Suomessa mahdollisuuden suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon vakuutustiede pääaineena. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon (120 op) pääaineena vakuutustiede on ainutlaatuinen. Vakuutuksilla on tärkeä rooli ja merkitys yhteiskunnallisten rakenteiden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Vakuutustiede on oppiaine, joka tutkii vakuutusjärjestelmiä, sijoitustoimintaa ja riskienhallintaa sekä yhteiskuntaa ja yritysmaailmaa näiden valossa. Vakuutustoimintaa tarkastellaan muun muassa liiketaloudellisesta, kansantaloudellisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta.

Kauppatieteiden maisterin tutkintoon tähtäävät vakuutustieteen opinnot antavat valmiudet toimia vakuutusyhtiöissä ja eri vakuutuslaitoksissa sekä yrityksissä ja pankeissa vakuuttamiseen ja riskienhallintaan liittyvissä vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Tutkinnon tieteellisenä tavoitteena on laajentaa opiskelijan tietoja sekä kehittää itsenäiseen ongelmanratkaisuun tarvittavia kykyjä. Keskeisenä tavoitteena on myös syventää opiskelijan teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia tieteellisen tiedon soveltamisessa ammatillisissa tehtävissä sekä itsenäisessä tutkimustyössä.

Sisältö

Kauppatieteiden maisterin tutkintoon sisältyvissä syventävissä opinnoissa keskitytään kansainväliseen sosiaaliturvaan, jälleenvakuutukseen, vakuutusten tuotekehitykseen, vakuutusorganisaatioiden sijoitustoimintaan sekä riskienhallinnan erityiskysymyksiin. Syventävissä opinnoissa perehdytään myös vakuutustieteelliseen tutkimukseen. Vakuutustieteen pääaineopiskelijat suorittavat pääaineopintojen lisäksi laajat omavalintaiset kauppatieteelliset opinnot, jotka sisältävät opintojaksoja muun muassa yrityksen hallinnosta, laskentatoimesta, rahoituksesta, markkinoinnista, kansantaloustieteestä ja oikeustieteestä. Vakuutustieteessä kauppatieteiden maisterin tutkinnon yksi vahvuus on siihen kuuluva 3 kuukautta kestävä työharjoittelujakso. Palkallisia työharjoittelupaikkoja järjestetään oppiaineen toimesta ja työharjoittelu suoritetaan vakuutusalalla käytännön työtehtävissä. Tutkinnosta valmistuneet ovat sijoittuneet erittäin hyvin työelämään.


avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu