x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena vakuutustiede

Osaamistavoitteet

Tampereen yliopisto tarjoaa ainoana yliopistona Suomessa mahdollisuuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) vakuutustiede pääaineena. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineena vakuutustiede on siis ainutlaatuinen. Vakuutuksilla on tärkeä rooli ja merkitys yhteiskunnallisten rakenteiden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Vakuutustiede on oppiaine, joka tutkii vakuutusjärjestelmiä, sijoitustoimintaa ja riskienhallintaa sekä yhteiskuntaa ja yritysmaailmaa näiden valossa. Vakuutustoimintaa tarkastellaan muun muassa liiketaloudellisesta, kansantaloudellisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon tähtäävän vakuutustieteen opetuksen ammatillisena tavoitteena on tuottaa akateemisesti koulutettuja yksityisen vakuutustoiminnan, sosiaalivakuutusjärjestelmän sekä riskienhallinnan asiantuntijoita. Tutkinnon tieteellisenä tavoitteena on, että opiskelija kykenee itsenäisesti ratkaisemaan vakuutusalalla esiintyviä kysymyksiä. Keskeisenä tavoitteena on myös antaa opiskelijalle teoreettiset ja menetelmälliset valmiudet tieteellisen tiedon soveltamiseen ammatillisissa tehtävissä sekä valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön.

Sisältö

Kauppatieteen kandidaatin tutkintoon sisältyvien perus- ja aineopintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija vakuutustoimintaan laaja-alaisesti. Lähtökohtana vakuutustoiminnan tarkastelussa ovat yksityis- ja sosiaalivakuutus, sijoitustoiminta ja riskienhallinta. Opetuksessa kiinnitetään huomiota myös vakuutusalan organisaatioiden toimintaan sekä vakuutusalan rakenteeseen ja merkitykseen osana yhteiskunnallista ja kansantaloudellista toimintaa. Opintojaksoilla käsitellään myös vakuutusalan muutostrendejä ja vakuutusalan lainsäädäntöä. Vakuutustieteen pääaineopiskelijat suorittavat pääaineopintojen lisäksi laajat kauppatieteelliset opinnot, jotka sisältävät muun muassa perusteet yrityksen hallinnosta, laskentatoimesta, rahoituksesta, markkinoinnista, kansantaloustieteestä ja oikeustieteestä. Vakuutustieteessä kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon yksi vahvuus on siihen kuuluva 3 kuukautta kestävä työharjoittelujakso. Palkallisia työharjoittelupaikkoja järjestetään oppiaineen toimesta ja työharjoittelu suoritetaan vakuutusalalla käytännön työtehtävissä.


avaa kaikki

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena vakuutustiede

Johtamiskorkeakoulu