x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden maisterin tutkinto pääaineena vero-oikeus

Osaamistavoitteet

Tutkinnon ammatillisena tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet, joita tarvitaan verotuksen asiantuntija-, suunnittelu- ja johtotehtävissä. Lisäksi opiskelija saa valmiudet säilyttää verotuksen asiantuntemus muuttuvissa olosuhteissa. Vaikka tutkinnon ammatillinen tavoite on määritelty ensisijaisesti verotukseen liittyviä tehtäviä ajatellen, tutkinto soveltuu myös kirjanpidon ja yrityksen laskentatoimen, yrityksen taloushallinnon sekä yritysjuridiikan asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

Tutkinnon tieteellisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa ratkaista itsenäisesti verotuksessa esiintyviä oikeudellisia ongelmia, ja että opiskelijalla on teoreettinen ja menetelmällinen valmius tieteellisen tiedon soveltamiseen ammatillisilla tehtäväalueilla ja valmius tutkimustyöhön ja tieteellisen tiedon hankkimiseen.

Hallintotieteiden maisterin tutkinnossa korostuvat ensisijaisesti tieteelliset tavoitteet. Lisäksi maisterin tutkinto antaa valmiudet jatko-opintoihin vero-oikeuden alalla.

Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:
– verotuksen tavoitteet, verojärjestelmän rakenne ja verotuksen yhteiskunnallinen merkitys,
– vero-oikeuden käsitteistö ja teoriat,
– vero-oikeudellisten normien sisältö, tausta ja tavoitteet,
– verotuksen eurooppalaiset ja kansainväliset kehityspiirteet,
– verosuunnitteluun liittyvät kysymykset sekä
– oikeudellisen päätöksenteon teoreettiset perusteet ja periaatteet sekä oikeudellisen tutkimuksen menetelmät sekä
- vuorovaikutustaidot mukaan lukien monipuolinen kielitaito

Sisältö

Hallintotieteiden maisterin tutkinnossa opinnot jakautuvat
– kieliopintoihin,
– vero-oikeuden syventäviin opintoihin ja
– vapaasti valittaviin opintoihin.

Syventävissä opinnoissa opiskelija laajentaa ja täydentää tietojaan kansallisesta ja eurooppalaisesta vero-oikeudesta sekä verotukseen liittyvistä kansainvälisistä kysymyksistä mm. verotuksen asiantuntijatehtäviä silmällä pitäen. Samalla annetaan valmius itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön.


avaa kaikki

Hallintotieteiden maisterin tutkinto pääaineena vero-oikeus

Kieliopinnot 3–8 op
Suoritettava joko ensimmäisen vieraan kielen syventävä kurssi tai toisen vieraan kielen kirjallinen taito
Vapaasti valittavat opinnot 32–45 op
Suoritettava 32–45 opintopistettä
Johtamiskorkeakoulu