x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen taloustiede, markkinointi: Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

avaa kaikki

Yrityksen taloustiede, markkinointi: Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Markkinoinnin perus- ja aineopinnot 68–88 op
Suoritettava vähintään 68 op
Markkinoinnin aineopinnot 43–63 op
Suoritettava vähintään 43 op
MARKA015 Services Marketing, 5 ECTS
MARKA020 Markkinoinnin johtaminen, 10 op
MARKA030 Markkinointitutkimus, 10 op
Markkinoinnin valinnaiset aineopinnot 5–25 op
Pääaineopiskelijat: suoritettava vähintään yksi opintojakso. Sivuaineopiskelijat: suositellaan suoritettavaksi useampi opintojakso.
Vapaasti valittavat opinnot 30 op
Yhdestä sivuaineesta on suoritettava vähintään 25 opintopistettä. Tämän lisäksi opiskelija suorittaa vapaavalintaisia opintoja siten, että kandidaatin tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy.
Johtamiskorkeakoulu