x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, pääaine vuorovaikutteinen teknologia

Osaamistavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa
• pääaineen hyvä tuntemus ja sivuaineen perusteiden tuntemus,
• valmiudet tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen,
• valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä,
• valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen sekä
• hyvä viestintä- ja kielitaito.

Lisätiedot

Opiskelija suorittaa filosofian maisterin tutkinnon jossain tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman maisteriohjelmista.

Siirtymäsäännöt
Informaatiotieteiden yksikkö antaa erilliset ohjeet siitä, kuinka vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti opintonsa aloittaneet ja 120 opintoviikon laajuisen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon jo suorittaneet opiskelijat voivat siirtyä uusimuotoiseen maisteriohjelmaan.

Opiskeluohjeita
Opiskelija tekee maisteriopintojen alussa maisteriohjelman vastuuprofessorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa sovitaan kirjallisesti maisteriohjelman opinnoista.

Englanninkielisen maisteriohjelman suorittaminen edellyttää, että opiskelija tekee pääosan (100 op) maisterin tutkinnostaan englannin kielellä.

Maisterin tutkintoon voi sisältyä aineopintotasoista harjoittelua. Ammattikorkeakoulututkinnon pohjalta suoritettavaan maisterin tutkintoon ei kuitenkaan voi sisältyä harjoittelua. Harjoittelun sisällyttämisestä maisterin tutkintoon tulee sopia etukäteen maisteriohjelman professorin kanssa.

Kuhunkin maisteriohjelmaan soveltuvat syventävät opintojaksot vahvistetaan vuosittain opetusohjelman yhteydessä. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opiskelijat voivat osallistua maksutta myös Tampereen teknillisen yliopiston ohjelmistotekniikan laitoksen ihmiskeskeisen teknologian yksikön (IHTE) opintojaksoille. Katso tarkemmat tiedot ja hakuohjeet tietojenkäsittelytieteiden verkkosivuilta.

Lisätietoja maisteriohjelmista löytyy www-sivulta http://www.uta.fi/sis/tkt/maisteriohjelmat/.

Seuraavassa on kuvattu kunkin maisteriohjelman rakenne. Tutkintojen kohdassa 0.2 edeltävyyksinä mainitut opintojaksot voivat olla myös muualla, esim. toisessa oppilaitoksessa, yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, suoritettuja sisällöllisesti vastaavia opintojaksoja.


avaa kaikki

Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, pääaine vuorovaikutteinen teknologia

Käyttöliittymien ohjelmistokehityksen maisteriohjelma (FM) 120 op
1. Käyttöliittymien ohjelmistokehityksen maisteriohjelman syventävät opinnot 80 op
2. Maisteriohjelman muut opinnot 40 op
2.1 Valinnaisia opintoja pää- tai sivuaineissa 40 op
Harjoittelun voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin, mutta siitä tulee sopia etukäteen maisteriohjelman vastuuhenkilön kanssa.
Vuorovaikutteisen teknologian maisteriohjelma (FM) 120 op
1. Vuorovaikutteisen teknologian maisteriohjelman syventävät opinnot 80 op
1.2 Vuorovaikutteisen teknologian valinnaiset syventävät opintojaksot 10 op
Valitaan vuorovaikutteisen teknologian kohdan 1.1 sekä muiden maisteriohjelmien vuorovaikutteista teknologiaa tukevista syventävistä opintojaksoista.
2. Maisteriohjelman muut opinnot 40 op
2.1 Valinnaisia opintoja pää- tai sivuaineissa 40 op
Harjoittelun voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin, mutta siitä tulee sopia etukäteen maisteriohjelman vastuuhenkilön kanssa.
Informaatiotieteiden yksikkö