x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) 180 op, pääaine vuorovaikutteinen teknologia

Osaamistavoitteet

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle
• tietojenkäsittelytieteiden perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen,
• valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin,
• edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sekä jatkuvaan oppimiseen,
• edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä sekä
• riittävä kieli- ja viestintätaito.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon yleinen rakenne on esitetty alla.

Sisältö

Yksikön yhteiset opinnot 8 op
Kieli- ja viestintäopinnot 11 op
Pääaineen perus- ja aineopinnot 90 op
• Perusopinnot 25 op
• Aineopinnot 65 op (sisältää kandidaatin tutkielman)
Muut opinnot (sivuaine ja valinnaiset) 71 op
• Sivuaineopinnot 50-60 op
• Muut opinnot 11-21 op
Yhteensä 180 op

Lisätiedot

Suositus opintojen suoritusjärjestyksestä löytyy www-sivulta http://www.uta.fi/sis/tkt/kandidaatin_tutkinto.html .
Kandidaatin tutkintoon ei voi sisältyä harjoittelua.


avaa kaikki

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) 180 op, pääaine vuorovaikutteinen teknologia

Vuorovaikutteisen teknologian aineopinnot 65 op
Vuorovaikutteisen teknologian pakolliset aineopinnot 51–57 op
Huom. Suoritettava joko TKOPA12 Projektityö TAI SISYA200 Innovaatioprojekti
Sivuaine- ja muut opinnot 71 op
Sivuaineopinnot 50–60 op
Suoritettava 50–60 opintopistettä
Muut opinnot 11–21 op
Suoritettava 11-21 opintopistettä, joihin tulee sisältyä TILTP1 sekä 4-14 op vapaasti valittavia opintoja.
Vapaasti valittavat opinnot 4–14 op
Vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkintoon vaadittu opintopistemäärä täyttyy.
Informaatiotieteiden yksikkö