x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Visuaalisen journalismin maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

VJM eli visuaalisen journalismin maisteriohjelma kouluttaa visuaalisen journalismin osaajia. VJM on valtakunnallinen kaksivuotinen maisteriohjelma, joka antaa valmiuksia hoitaa kuvajournalistisia tehtäviä esimerkiksi valokuvaajana tai visuaalisena suunnittelijana digitaalisessa ja painetussa mediassa. Ohjelmassa voi lisäksi erikoistua visuaalisen kulttuurin ja kuvajournalismin tutkimukseen.

Sisältö

VJM painottaa kuvajournalismin kolmen peruselementin, kuvan, tekstin ja designin tasavertaista arvostamista. Maisteriohjelmassa hiotaan kuvaa ja sanaa yhteen ja haastetaan opiskelijat ylittämään ammattirajoja.

Lisätiedot

Maisteriohjelma on viiden yliopiston yhteishanke. Mukana ovat Tampereen, Jyväskylän, Helsingin ja Lapin yliopistot sekä Taideteollinen korkeakoulu. Ohjelmaa koordinoi Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos, jossa opiskelu pääosin toteutetaan. Osa kursseista järjestetään Jyväskylän yliopistossa ja Taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä.


avaa kaikki

Visuaalisen journalismin maisteriohjelma

TIEDKS2B Studio- ja tuotekuvaus, 4 op
TIEDKS2C Liikkuva kuva, 2 op
TIEDKS3A Kuvareportaasi, 7 op
TIEDKS3B Ulkoasusuunnittelu, 7 op
TIEDKS3C Verkkojulkaiseminen, 7 op
TIEDS5 SEMINAARI, 12 op
TIEDS6B Pro gradu -tutkielma, 40 op
Tiedotusopin laitos