x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, pääaine tietojenkäsittelyoppi

Osaamistavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa
• pääaineen hyvä tuntemus ja sivuaineen perusteiden tuntemus,
• valmiudet tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen,
• valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä,
• valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen sekä
• hyvä viestintä- ja kielitaito.

Lisätiedot

Opiskelija suorittaa filosofian maisterin tutkinnon jossain tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman maisteriohjelmista.

Siirtymäsäännöt
Informaatiotieteiden yksikkö antaa erilliset ohjeet siitä, kuinka vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti opintonsa aloittaneet ja 120 opintoviikon laajuisen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon jo suorittaneet opiskelijat voivat siirtyä uusimuotoiseen maisteriohjelmaan.

Tiedonhallinnan maisteriohjelman (ks. opinto-opas 2008-2010) opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon vanhojen opintovaatimusten mukaisesti 31.7.2012 saakka tai halutessaan siirtyä uuteen tietokantojen ja tiedonhaun maisteriohjelmaan.

Opiskeluohjeita
Opiskelija tekee maisteriopintojen alussa maisteriohjelman vastuuprofessorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa sovitaan kirjallisesti maisteriohjelman opinnoista.

Englanninkielisen maisteriohjelman suorittaminen edellyttää, että opiskelija tekee pääosan (100 op) maisterin tutkinnostaan englannin kielellä.

Maisterin tutkintoon voi sisältyä aineopintotasoista harjoittelua. Ammattikorkeakoulututkinnon pohjalta suoritettavaan maisterin tutkintoon ei kuitenkaan voi sisältyä harjoittelua. Harjoittelun sisällyttämisestä maisterin tutkintoon tulee sopia etukäteen maisteriohjelman professorin kanssa.

Kuhunkin maisteriohjelmaan soveltuvat syventävät opintojaksot vahvistetaan vuosittain opetusohjelman yhteydessä. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opiskelijat voivat osallistua maksutta myös Tampereen teknillisen yliopiston ohjelmistotekniikan laitoksen ihmiskeskeisen teknologian yksikön (IHTE) opintojaksoille. Katso tarkemmat tiedot ja hakuohjeet laitoksen verkkosivuilta.

Lisätietoja maisteriohjelmista löytyy www-sivulta http://www.uta.fi/sis/tkt/maisteriohjelmat/.

Seuraavassa on kuvattu kunkin maisteriohjelman rakenne. Tutkintojen kohdassa 0.2 edeltävyyksinä mainitut opintojaksot voivat olla myös muualla, esim. toisessa oppilaitoksessa, yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, suoritettuja sisällöllisesti vastaavia opintojaksoja.


avaa kaikki

Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, pääaine tietojenkäsittelyoppi

Algoritmiikan maisteriohjelma (FM) 120 op
2. Maisteriohjelman muut opinnot 40 op
2.2 Valinnaisia opintoja pää- tai sivuaineissa 25 op
Harjoittelun voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin, mutta siitä tulee sopia etukäteen maisteriohjelman vastuuhenkilön kanssa.
Ohjelmistokehityksen maisteriohjelma (FM) 120 op
2. Maisteriohjelman muut opinnot 40 op
2.1 Valinnaisia opintoja pää- tai sivuaineissa 40 op
Harjoittelun voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin, mutta siitä tulee sopia etukäteen maisteriohjelman vastuuhenkilön kanssa.
Tietojärjestelmien maisteriohjelma (FM) 120 op
2. Maisteriohjelman muut opinnot 40 op
2.1 Valinnaisia opintoja pää- tai sivuaineissa 40 op
Harjoittelun voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin, mutta siitä tulee sopia etukäteen maisteriohjelman vastuuhenkilön kanssa.
Tietokantojen ja tiedonhaun maisteriohjelma (FM) 120 op
2. Maisteriohjelman muut opinnot 40 op
2.2 Valinnaisia opintoja pää- tai sivuaineissa 0–40 op
Harjoittelun voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin, mutta siitä tulee sopia etukäteen maisteriohjelman vastuuhenkilön kanssa.
Informaatiotieteiden yksikkö