x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) 180 op, pääaine tietojenkäsittelyoppi

Osaamistavoitteet

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle
• tietojenkäsittelytieteiden perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen,
• valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin,
• edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sekä jatkuvaan oppimiseen,
• edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä sekä
• riittävä kieli- ja viestintätaito.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon yleinen rakenne on esitetty alla.

Sisältö

Yksikön yhteiset opinnot 8 op
Kieli- ja viestintäopinnot 11 op
Pääaineen perus- ja aineopinnot 90 op
• Perusopinnot 25 op
• Aineopinnot 65 op (sisältää kandidaatin tutkielman)
Muut opinnot (sivuaine ja valinnaiset) 71 op
• Matemaattiset opinnot 25 op
• Sivuaineopinnot 25 op
• Muut opinnot 21 op
Yhteensä 180 op

Lisätiedot

Suositus opintojen suoritusjärjestyksestä löytyy www-sivulta http://www.uta.fi/sis/tkt/kandidaatin_tutkinto.html.
Kandidaatin tutkintoon ei voi sisältyä harjoittelua.


avaa kaikki

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) 180 op, pääaine tietojenkäsittelyoppi

Sivuaine- ja muut opinnot 71 op
Valinnaiset opinnot 21 op
Vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkintoon vaadittu opintopistemäärä 180 op täyttyy.
Informaatiotieteiden yksikkö