x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, pääaineena tilastotiede

Osaamistavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa
- pääaineen hyvä tuntemus ja sivuaineen perusteiden tuntemus;
- valmiudet tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen;
- valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä;
- valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen; sekä
- hyvä viestintä- ja kielitaito.

Sisältö

Seuraavassa esitetään minimilaajuisen filosofian maisterin tutkinnon rakenne ja ohjeellinen aikataulu maisterintutkinnon suorittamiseen kahdessa vuodessa. Lyhenteet: V=vuosi.

1. Tilastotieteen syventävät opinnot, 80 op
- TILTS1 Tilastollinen päättely II, 1V, 10 op
- Valinnaisia tilastotieteen syventäviä opintojaksoja, 1–2V, 30 op
- TILTS6 Pro gradu -tutkielma sisältäen seminaarin, 2V, 40 op

2. Matematiikan opinnot, 1V, 10 op
Valinnaisia matematiikan opintojaksoja.

3. Tietojenkäsittelyopin perusopintoja, 1–2V, 10 op

4. Vapaasti valittavat opinnot, 1–2V, 20 op
Mitä tahansa tutkintoon sopivia opintoja, esim. tilastotiedettä.

Lisätiedot

Kandidaatin- ja maisterintutkinnossa on oltava yhteensä matematiikan opintoja vähintään 30 op ja tietojenkäsittelytieteistä on suoritettava 25 opintopisteen perusopintokokonaisuus. Jos näitä opintoja on riittävästi, maisterintutkinnon matematiikan ja tietojenkäsittelytieteiden opinnot voi korvata vapaasti valittavilla opinnoilla. Sivuainetutkielman tilastotieteestä tekevälle riittää 20 opintopisteen laajuinen tutkielma.


avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö