x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, pääaineena matematiikka

Osaamistavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa
• pääaineen hyvä tuntemus ja sivuaineen perusteiden tuntemus;
• valmiudet tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen;
• valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä;
• valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen; sekä
• hyvä viestintä- ja kielitaito.

Sisältö

FM-tutkinto suoritetaan matematiikan yleisen linjan tai matematiikan opettajalinjan vaatimusten mukaisesti. Nämä vaatimukset on lueteltu yleisen linjan ja opettajalinjan sisältökuvauksissa.


avaa kaikki

Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, pääaineena matematiikka

Yleinen linja
Matematiikan syventävät opinnot 60–80 op
Suoritettava 60–80 opintopistettä
MATES3 Tutkielma (matematiikka), 25–40 op
MATES39A Algebra 2, 10 op
MATES6 Geometria, 5–10 op
MATES9 Hilateoria, 5–10 op
MATES17 Joukko-oppi, 10 op
MATES16 Laskettavuuden teoria, 5–10 op
MATES55 Lineaarialgebra 2, 10 op
MATES10 Lukuteoria, 5–10 op
MATES11 Matemaattinen logiikka, 5–10 op
MATES57 Topologia, 10 op
Sivuaineet ja muut opinnot
Suoritetaan linjan vaatimusten mukaisesti.
Opettajalinja
Matematiikan syventävät opinnot 60–80 op
Suoritettava 60–80 opintopistettä
MATES3 Tutkielma (matematiikka), 25–40 op
MATES39A Algebra 2, 10 op
MATES6 Geometria, 5–10 op
MATES9 Hilateoria, 5–10 op
MATES17 Joukko-oppi, 10 op
MATES16 Laskettavuuden teoria, 5–10 op
MATES55 Lineaarialgebra 2, 10 op
MATES10 Lukuteoria, 5–10 op
MATES11 Matemaattinen logiikka, 5–10 op
MATES57 Topologia, 10 op
Sivuaineet ja muut opinnot
Suoritetaan linjan vaatimusten mukaisesti.
Informaatiotieteiden yksikkö