x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) 180 op, pääaineena matematiikka

Osaamistavoitteet

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle
• matematiikan ja tietojenkäsittelytieteiden perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen,
• valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin,
• edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sekä jatkuvaan oppimiseen,
• edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä sekä
• riittävä kieli- ja viestintätaito.

Sisältö

LuK-tutkinto suoritetaan joko matematiikan yleisen linjan tai matematiikan opettajalinjan vaatimusten mukaisesti. Nämä vaatimukset on lueteltu yleisen linjan ja opettajalinjan sisältökuvauksissa.


avaa kaikki

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) 180 op, pääaineena matematiikka

Yleinen linja
Matematiikan perusopinnot 25 op
Suoritettava 25 opintopistettä
MATEA15A Logiikka 1A, 3 op
MATEA15B Logiikka 1B, 3 op
MATEP9 Muodolliset kielet, 2 op
MATEP2A Lineaarialgebra 1A, 5 op
MATEP3 Analyysi 1, 8 op
Matematiikan perus- ja aineopinnot 60–80 op
Suoritettava 60–80 opintopistettä
MATEA7A Algebra 1, 10 op
MATEP4 Analyysi 2, 8 op
MATEA1 Analyysi 3, 8 op
MATEA11 Graafiteoria, 4–8 op
MATEA43 Harjoittelu, 2–8 op
MATEA20 Johdatus modaalilogiikkaan, 5–8 op
MATEA3 Kandidaatintutkielma, 10 op
MATEA44 Kompleksiluvut, 2 op
MATEP2B Lineaarialgebra 1B, 5 op
MATEA16 Logiikka 2, 4–8 op
MATEA38 Matemaattiset ohjelmistot, 1–4 op
MATEA39 Matematiikan historia, 2–4 op
MATEA28 Topologia, 4–8 op
MATEA45 Lukualueet, 5 op
Sivuaineet ja muut opinnot
Sivuaineet ja tutkinnon muut opinnot suoritetaan matematiikan yleisen linjan vaatimusten mukaisesti.
Opettajalinja
Matematiikan perusopinnot 25 op
Suoritettava 25 opintopistettä
MATEA15A Logiikka 1A, 3 op
MATEA15B Logiikka 1B, 3 op
MATEP9 Muodolliset kielet, 2 op
MATEP2A Lineaarialgebra 1A, 5 op
MATEP3 Analyysi 1, 8 op
Matematiikan perus- ja aineopinnot 60–80 op
Suoritettava 60–80 opintopistettä
MATEA7A Algebra 1, 10 op
MATEP4 Analyysi 2, 8 op
MATEA1 Analyysi 3, 8 op
MATEA11 Graafiteoria, 4–8 op
MATEA43 Harjoittelu, 2–8 op
MATEA20 Johdatus modaalilogiikkaan, 5–8 op
MATEA3 Kandidaatintutkielma, 10 op
MATEA44 Kompleksiluvut, 2 op
MATEP2B Lineaarialgebra 1B, 5 op
MATEA16 Logiikka 2, 4–8 op
MATEA38 Matemaattiset ohjelmistot, 1–4 op
MATEA39 Matematiikan historia, 2–4 op
MATEA28 Topologia, 4–8 op
MATEA45 Lukualueet, 5 op
Sivuaineet ja muut opinnot
Sivuaineet ja tutkinnon muut opinnot suoritetaan matematiikan opettajalinjan vaatimusten mukaisesti.
Informaatiotieteiden yksikkö