x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Arkistonhallinnan maisteriohjelma (AHMO) (FM) 120 op

Osaamistavoitteet

Maisteriohjelman koulutustarjonta tähtää aineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävään tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmien tuntemukseen, mukaan lukien digitaalisten aineistojen säilyvyys ja käytettävyys. Teoreettisen ja ammatillisen tietopohjan rakentamisessa tutkimukselliset yliopiston antamat syventävät lähde- ja metodiopinnot ovat olennaiset.

Maisteriohjelmassa pätevöidytään asiakirjahallinnan ja arkistoalan monipuolisiin työtehtäviin sekä saadaan valmiuksia johto- ja asiantuntijatehtäviin mm. arkistolaitoksessa, erilaisissa museoissa, kaupunkien ja kuntien arkistotoimessa, maanmittauslaitoksessa sekä yksityisellä sektorilla.

Sisältö

FM-tutkinto 120 opintopistettä jakautuu seuraavasti:

a) Arkistonhallinnan maisteriohjelman syventävät opinnot vähintään 80 op

Pakolliset syventävät opinnot:

AHAS001, 5 op Asiakirjahallinnan perusteet
AHAS002, 3 op Asiakirjahallinnan normivaatimukset
AHAS003, 6 op Asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät
AHAS004, 6 op Aineistojen arvonmääritys ja seulonta
AHAS005, 6 op Täsmennetyt lähde- ja metodiopinnot
AHAS007, 10 op Tutkimusseminaari
AHAS008, 4-6 op Työharjoittelu
AHAS010, 40 op Pro gradu – tutkielma

Valinnaiset syventävät opinnot:

AHAS006, 2 op Erikoisalojen opintojaksot
AHAS009, 6 op Projektit ja johtaminen

b) Muut opinnot 40 op:

- esimerkiksi sivuaineen opintoja, maisteriohjelman valinnaisia syventäviä opintoja, pääaineen aineopintoja tai täydentäviä opintoja

Maisteriohjelman opetussuunnitelma vahvistetaan kullekin alkavalle ohjelmakaudelle. Opiskelija voi suorittaa opintonsa sen opetussuunnitelman mukaan, joka on ollut voimassa opintojen alkaessa. Ennen syksyä 2011 opintonsa aloittaneet AHMO-opiskelijat voivat noudattaa aiempien vuosien opetussuunnitelmaa ja tutkintovaatimuksia seuraavasti:

Vuosina 2008-2009 opintonsa aloittaneet opiskelijat: http://www.uta.fi/sis/infim/maisteriopinnot/ahmo/opsu2008-2009.html

Vuonna 2010 opintonsa aloittaneet opiskelijat: http://www.uta.fi/sis/infim/maisteriopinnot/ahmo/opsu2010.html

Lisätiedot

Arkistonhallinnan maisteriohjelma johtaa filosofian maisterin tutkintoon, jonka laajuus on vähintään 120 op. Koulutusohjelma on Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen ja ohjelmaan on erillinen haku. Maisteriohjelman pääainevaihtoehtoina ovat Jyväskylän yliopistossa historia, etnologia, museologia, taidehistoria tai kirjallisuus ja Tampereen yliopistossa informaatiotutkimus ja interaktiivinen media. Arkistonhallinnan maisteriohjelma edellyttää pohjaopintoina soveltuvaa korkeakoulututkintoa, johon sisältyy tai jonka lisäksi on tehty perus- ja aine- tai vastaavat opinnot jossain edellä mainituista pääainevaihtoehdoista sekä tarvittaessa täydentäviä opintoja.

Arkistonhallinnan maisteriohjelma yhdistää tieteenaloittain erikoistuvan teoreettisen yliopistokoulutuksen ja teknisesti innovatiivisen asiantuntijakoulutuksen käytännön harjoitteluun. Koulutuksessa yhdistyy osittain jo olemassa oleva Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen (HELA), Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen (TAIKU) ja Tampereen yliopiston Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median (INFIM) sekä arkistolaitoksen kurssitarjonta. Monitieteisen osaamisen yhdistyminen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi laajentaa merkittävästi mukana olevien alojen opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja mahdollistaa jatko-opiskelun.

Tutkimusperusteisen yliopisto-opetuksen ohella maisteriohjelma sisältää arkistoharjoittelua, mikä ohjaa erityisesti humanististen alojen opiskelijoita heti kandidaattiopintojen jälkeen työllistymistä edistäviin valintoihin.

Maisteriohjelman opintojen tarkka suunnittelu edellyttää henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista opintojen alkuvaiheessa.

Ohjelman tarkka sisältökuvaus löytyy ohjelman kotisivulta http://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie/opiskelu/arkistonhallinta/


avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö