x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2010–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Arkistonhallinnan maisteriohjelma (AHMO) (FM) 120 op

Osaamistavoitteet

Maisteriohjelman koulutustarjonta tähtää aineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävään tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmien tuntemukseen, mukaan lukien digitaalisten aineistojen säilyvyys ja käytettävyys. Teoreettisen ja ammatillisen tietopohjan rakentamisessa tutkimukselliset yliopiston antamat syventävät lähde- ja metodiopinnot ovat olennaiset.

Maisteriohjelmassa pätevöidytään asiakirjahallinnan ja arkistoalan monipuolisiin työtehtäviin sekä saadaan valmiuksia johto- ja asiantuntijatehtäviin mm. arkistolaitoksessa, erilaisissa museoissa, kaupunkien ja kuntien arkistotoimessa, maanmittauslaitoksessa sekä yksityisellä sektorilla.

Sisältö

FM-tutkinto 120 opintopistettä jakautuu seuraavasti:

1) Arkistonhallinnan maisteriohjelman syventävät opinnot 80 op:

AHAS001 Asiakirjahallinnon perusteet (verkkokurssi) 3 op (vastuulaitos: Tay, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media ITIMS32)
AHAS002 Asiakirjahallinnan normivaatimukset 3 op (vastuulaitos: Jyväskylän maakunta-arkisto)
AHAS003 Asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät 6 op (vastuulaitos: Tay, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media ITIMS33)
AHAS004 Aineistojen arvonmääritys ja seulonta 6 op (vastuulaitos: Tay, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media ITIMS35)
AHAS005 Täsmennetyt lähde- ja metodiopinnot 6 op (vastuulaitos: JY historian ja etnologian laitos)
AHAS006 Erikoisalojen opintojaksot, sisältää harjoittelun 6 - 8 op (vastuulaitos: pääainelaitos)
AHAS007 Tutkimusseminaari 10 op (vastuulaitos, pääainelaitos ITIMS61)
AHAS010 PRO GRADU -tutkielma 40 op (vastuulaitos, pääainelaitos)

2) Muut opinnot 40 op
- esimerkiksi sivuaine, maisteriohjelman täydentäviä tai valinnaisia opintoja
- suoritetaan kunkin pääaineen opetussuunnitelman mukaisesti

Lisätiedot

Arkistonhallinnan maisteriohjelma johtaa filosofian maisterin tutkintoon, jonka laajuus on vähintään 120 op. Koulutusohjelma on Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen ja ohjelmaan on erillinen haku. Maisteriohjelman pääainevaihtoehtoina ovat Jyväskylän yliopistossa historia, etnologia, museologia, taidehistoria tai kirjallisuus ja Tampereen yliopistossa informaatiotutkimus ja interaktiivinen media. Arkistonhallinnan maisteriohjelma edellyttää pohjaopintoina soveltuvaa korkeakoulututkintoa, johon sisältyy tai jonka lisäksi on tehty perus- ja aine- tai vastaavat opinnot jossain edellä mainituista pääainevaihtoehdoista sekä tarvittaessa täydentäviä opintoja.

Arkistonhallinnan maisteriohjelma yhdistää tieteenaloittain erikoistuvan teoreettisen yliopistokoulutuksen ja teknisesti innovatiivisen asiantuntijakoulutuksen käytännön harjoitteluun. Koulutuksessa yhdistyy osittain jo olemassa oleva Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen (HELA), Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen (TAIKU) ja Tampereen yliopiston Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitoksen (INFIM) sekä arkistolaitoksen kurssitarjonta. Monitieteisen osaamisen yhdistyminen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi laajentaa merkittävästi mukana olevien alojen opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja mahdollistaa jatko-opiskelun.

Tutkimusperusteisen yliopisto-opetuksen ohella maisteriohjelma sisältää arkistoharjoittelua, mikä ohjaa erityisesti humanististen alojen opiskelijoita heti kandidaattiopintojen jälkeen työllistymistä edistäviin valintoihin.

Maisteriohjelman opintojen tarkka suunnittelu edellyttää henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista opintojen alkuvaiheessa.

Ohjelman tarkka sisältökuvaus löytyy ohjelman kotisivulta http://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie/opiskelu/arkistonhallinta/


avaa kaikki
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos