x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2010–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietokantojen ja tiedonhaun maisteriohjelma (FM) 120 op

Osaamistavoitteet

Syventää tietämystä ja osaamista tietojärjestelmien sisältämien tietojen mallintamisen, organisoinnin, käsittelyn ja haun alueilla. Valitsemalla sopivat opintojaksot opiskelija voi suuntautua maisteriohjelmassa tietokantoihin, tiedonhakuun tai käsitteelliseen mallintamiseen. Maisteriohjelma antaa sekä ammatillisia valmiuksia että valmiuksia harjoittaa jatko-opintoja ja tutkimusta näillä alueilla.

Sisältö

1. Maisteriohjelman syventävät opinnot 80 op
2. Maisteriohjelman muut opinnot 40 op

Tiedon määrän jatkuva lisääntyminen ja tiedon uudet hyödyntämistarpeet tekevät tiedon mallintamisesta, organisoinnista, hakemisesta, analysoinnista ja esittämisestä keskeisen kehittämis- ja tutkimuskohteen myös tulevaisuudessa. Samalla tiedonhakujärjestelmien kehitys on muodostunut yhä tärkeämmäksi esimerkiksi web-tiedonhaun yleistyessä. Tässä maisteriohjelmassa mallintamisen, tietokantojen ja tiedonhaun menetelmät, lähestymistavat ja tekniikat yhdistyvät.

Maisteriohjelma antaa valmiudet toimia tietojen mallintamisen, tietokantojen ja tiedonhaun asiantuntijana tietojärjestelmien suunnittelu- ja ohjelmointitehtävissä. Maisteriohjelma sisältää laajan valikoiman näihin aiheisiin liittyviä opintojaksoja ja mahdollistaa erilaisten asiantuntijuuksien rakentamista esimerkiksi tietokantoihin, tiedonhakuun, tiedon analysointimenetelmiin tai käsitteelliseen mallintamiseen. Halutessaan opiskelija voi suuntautua yksittäisen aihealueen sijasta johonkin näiden yhdistelmään.

Edellytykset

Maisteriohjelmaan edellytetään seuraavat opinnot.
0.1 Alempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, joka on tietojenkäsittelytieteiden alalta tai informaatiotutkimuksen alalta tai soveltuvalta lähialalta
0.2 Seuraavista ne opintojaksot, jotka eivät sisälly aikaisempiin opintoihin suoritetaan maisteriohjelman aikana osana ohjelman muita opintoja.
A. Matemaattisia opintoja
• 5 op logiikkaa tai muita matemaattisia opintoja (matematiikka tai tilastotiede) ja/tai
• MATEP0 Diskreetti matematiikka 7 op (välttämätön tietyissä maisteriohjelman orientaatioissa)
B. Tietojenkäsittelyopin opintoja
• TKOPP3 Tietokantojen perusteet 4 op
• TKOPP1 Lausekielinen ohjelmointi 9 op
• TKOPA14 Olio-ohjelmoinnin perusteet 6 op
• TKOPA215 Tietorakenteet 10 op
• TKOPA213 Tietokantaohjelmointi 8 op
C. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintoja
• ITIMP2 Informaation tuotanto, hankinta ja haku 5 op
• ITIMA41 Tiedonhaun menetelmät ja kieliteknologia 6 op
• ITIMA42 Tiedonhaun kirjatentti 4 op
• ITIMA721 Kokeellinen tiedonhaku 5 op


avaa kaikki
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos