x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2010–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, interaktiivisen median suuntautumisvaihtoehto

Osaamistavoitteet

Interaktiivisen median suuntautumisvaihtoehdon suorittava opiskelija opiskelee 120 opintopisteen laajuisen maisterintutkinnon. Maisterin tutkinnon pääaineena on informaatiotutkimus ja interaktiivinen media.

Opinnoissa keskitytään uusmediaan eli vuorovaikutteiseen digitaaliseen mediaan eri muodoissaan. Opinnoissa keskeistä on vahva tutkimusorientaatio. Opintojen kuluessa kehitetään valmiuksia suuntautua alueen jatko-opintoihin, sekä toimimiseen asiantuntijana uusiin mediamuotoihin liittyvissä kysymyksissä.

Sisältö

Keskeisiä jaksoilla tarkasteltavia aihealueita ovat Internetin, sosiaalisen verkkomedian, avoimen tietoyhteiskunnan ja digitaalisten pelien tutkimukseen liittyvät kysymykset. Vuorovaikutteinen ja verkottunut media on nopeasti laajeneva ja monimuotoinen tutkimuskenttä. Parhaan käsityksen alueen tutkimuksesta saa perehtymällä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitoksella tehtyyn hypermedian ja interaktiivisen median tutkimukseen ja tutkimusjulkaisuihin (www.trim.fi).

Interaktiivisen median suuntautumisvaihtoehdon suorittava opiskelija opiskelee 120 opintopisteen laajuisen maisterintutkinnon, jonka rakenne on seuraava:
- Interaktiiviseen mediaan syventävät opinnot 20 op
- pro gradu -opinnot (40p + 10p) 50 op
- muut opinnot 50 op

Suuntautumisvaihtoehtoon on erillishaku. Kursseille otetaan ensisijaisesti ohjelmaan valittuja opiskelijoita. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median muut pääaineopiskelijat ja muiden oppiaineiden opiskelijat voivat osallistua jaksoille, mikäli ryhmässä on tilaa.


avaa kaikki

Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, interaktiivisen median suuntautumisvaihtoehto

Maisteritutkinnon muut opinnot 50 op
Vapaavalintaisia opintoja 50 op (ei pääaineen perusopintoja).
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos